Extrémne horúčavy vyžadujú dodržiavanie základných zdravotných pravidiel správania.

Horúce počasie, ktoré opakovane zakúšame počas astronomického leta, sa v období prázdnin bude vyskytovať často. Nie je preto od veci mať na pamäti rady lekárov, ako sa pri extrémne vysokých teplotách správať, aby sme predišli zdravotným komplikáciám a leto si užili v čo najväčšej pohode.

Na najčastejšie otázky, ktoré si v lete v súvislosti so zvládaním horúčav kladieme, odpovedá MUDr. Milan Čech, primár Interného oddelenia pražskej Nemocnice Na Homolce.

Tie základné sú tri. Je potrebné:
Dbať na dostatočný pitný režim. Denne by sme mali vypiť okolo troch litrov tekutín, najlepšie v podobe nesýtenej minerálnej vody alebo mierne osladený ovocný čaj. Sýtené nápoje ľahšie zaženú pocit smädu, čo je určite príjemné, ale nás to vystavuje riziku, že celkové množstvo vypitých tekutín bude nedostatočné. Nápoje s obsahom kofeínu či sladké džúsy nie sú v horúcich dňoch vhodné.

Čtěte také:

Hydratácia, suché kefovanie aj vyvážená strava

Obmedziť pobyt na slnku na nevyhnutne potrebný čas. Ak sa nemôžeme pobytu na slnku vyhnúť, je nutné počas neho používať opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom a najmä pri dlhšom pobyte používať aj pokrývku hlavy.

Plánovať väčšiu fyzickú aktivitu na rannú či podvečernú hodinu, kedy teploty a slnečné žiarenie nedosahujú svoje maximá.

Čo je to úpal a ako ho liečiť?
Úpal je choroba z prehriatia. Nemusí byť dôsledkom pôsobenia priamych slnečných lúčov, postačuje horúce, dusné počasie s vysokou vlhkosťou vzduchu. Prejavuje sa slabosťou, neistou chôdzou, zástavou potenia, horúca a suchá koža, človek môže aj omdlieť (typicky napríklad v preplnenom, dusnom dopravnom prostriedku). Postihnutý môže mať pocit oblúdenia, zmätenosti, úzkosti, môžu sa dostaviť aj kŕče. Ako prvú pomoc je nutné premiestniť postihnutého na chladné miesto, uvoľniť mu odev a dať ho do polohy ležmo so zdvihnutými dolnými končatinami. Vhodný je chladný kúpeľ alebo aspoň utieranie pokožky chladnou vodou. Ak je pacient úplne pri vedomí, musí mať dostatočný prísun studených tekutín. Vo vážnejších prípadoch je nutné privolať lekársku pomoc.

Úpalu možno najlepšie predchádzať nosením vzdušného, ​​voľného odevu chrániaceho pred účinkami slnečných lúčov, častým sprchovaním alebo omývaním chladnou vodou, dostatočným príjmom tekutín a obmedzenia fyzickej námahy.

Čo je to úpal?
Úpal vzniká pri pobyte na priamom slnku, najmä s nekrytou hlavou. Organizmus sa prehreje kvôli pôsobeniu slnečného žiarenia. Väčšie riziko vzniku úpalu majú ľudia so svetlou pleťou. Vplyvom slnečného žiarenia pokožka sčervenie, môže sa až spáliť a niekedy sa dokonca vytvoria pľuzgiere. Postihnutý trpí bolesťou hlavy, celkovou nevoľnosťou, zvracia, má mžitky pred očami. Prvá pomoc aj prevencia je rovnaká ako pri úpale.

Všeobecne platí, že by sa ľudia nemali vystavovať poludňajšiemu slnku medzi 11. až 14. hodinou, pamätať, že slnečné lúče prenikajú aj mraky a slnečníky. Nutné je na koži používať prostriedky s dostatočným ochranným faktorom.

Ako reagujeme na prechody s veľkými teplotnými rozdielmi?
Ľudské telo sa ľahšie prispôsobí vyššej teplote, ktorá narastá postupne. Vzostup teploty spôsobí rozšírenie všetkých ciev v koži, organizmus začne vylučovať vo zvýšenej miere pot a jeho odparovaním sa ochladzuje. Pokiaľ sa však ohrievanie deje veľmi prudko, nemusí sa obehový systém s náhlym rozšírením ciev vyrovnať a človeku môže výrazne klesnúť krvný tlak. V takom prípade sa človeku môže zatočiť hlava, urobí sa mu nevoľno, prípadne omdlie. Prvá pomoc spočíva v tom, že sa pacient položí a zdvihnú sa mu nohy do zvýšenej polohy. To napokon platí všeobecne pre všetky situácie, keď sa človeku náhle zníži tlak.

Ktorí zdraví ľudia sú teplom ohrození najviac?
Skupín obyvateľov významne ohrozených nedostatkom tekutín (dehydratáciou) či zhoršením (dekompenzáciou) ich stavu nájdeme hneď niekoľko. V prvom rade je potrebné venovať vyššiu pozornosť deťom. Deti samy nechápu zdravotné riziká spojené s horúcim letným počasím, a tak je povinnosťou dospelých dohliadnuť na to, aby dodržiavali základné pravidlá režimu v horúcich dňoch. (Pozri prvú otázku a odpoveď).

Druhou, rovnako ohrozenou skupinou, sú seniori. Tí majú všeobecne zníženú vnímavosť k pocitu smädu, takže u nich ľahšie nastane ťažká dehydratácia, ktorá v kombinácii s ich chronickými chorobami môže končiť aj kolapsom, či zhoršením celkového stavu, často až s nutnosťou hospitalizácie.

Pre ktorých pacientov je horúco obzvlášť veľkou záťažou?
Z našich pacientov, ktorí zle znášajú horúce letné počasie, určite stoja za zmienku kardiaci (pacienti s ischemickou chorobou srdca a chronickým srdcovým zlyhaním) a diabetici, najmä tí závislí na inzulíne. Horúce počasie predstavuje značnú záťaž organizmu a to obzvlášť kardiovaskulárneho aparátu. Telo, v snahe udržať telesnú teplotu v medziach normy, reaguje na horúco roztiahnutím periférnych ciev (vazodilatáciou) a potením. Roztiahnutie ciev vedie k tomu, že srdce musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie na zachovanie primeraného krvného tlaku., čo ho extrémne zaťaží.

Veľa kardiologických pacientov navyše užíva v chronickej medikácii lieky zo skupiny tzv. diuretík. Liečba týmito močopudnými liekmi umocnená o veľké straty telesných tekutín v horúčave, v kombinácii s nedostatočným pitným režimom, spôsobuje dehydratáciu a môže viesť až k významnému zhoršeniu obličkových funkcií. Časté sú aj minerálové rozvraty – teda nedostatok minerálov v tele, ktoré odchádzajú s potom. Tie vznikajú najmä v prípade, keď sú straty tekutín hradené iba čistou vodou alebo na minerály chudobnými roztokmi, napríklad čajmi. Preto treba vo horúčave piť viac minerálnych, nesýtených vôd.

Na čo si vo horúčave musí dať pozor diabetici?
Diabetici, najmä tí na liečbu inzulínom, by mali venovať zvýšenú pozornosť pravidelnej a dostatočnej strave a pri prípadnom menšom množstve jedla adekvátne tomu upraviť dávky inzulínu. Pokiaľ sa tak nestane, vystavujú sa riziku vzniku hypoglykémie, ktorá má pre organizmus množstvo neblahých dôsledkov. Diabetici musia tiež venovať zvýšenú pozornosť skladovaniu inzulínových pier a ich náplní. Vysoké teploty inzulínu škodia, môžu ho zničiť a aplikácia závadného inzulínu potom môže mať za následok závažnú dekompenzáciu cukrovky. Niekedy je potom potrebné pacienta hospitalizovať.

Nejnovější články

Další články autora